spot_img

X. Θεοχάρης – “Στα όρια αντοχής του ο ΧΥΤΑ Φυλής”

Ημερομηνία:

Κοινοποιήση:

Τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, με άξονα τον ΧΥΤΑ Φυλής, θίγει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει οδηγήσει τον ΧΥΤΑ Φυλής στα όρια των αντοχών του, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, ενώ το πρόβλημα οξύνεται από την απουσία επαρκών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που θα μείωναν σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στο χώρο της τελικής διάθεσης. Οι δε νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Δυτικής και Ανατολικής Αττικής δεν έχουν καν χωροθετηθεί.

Επειδή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει υποστεί από δεκαετίες δυσανάλογα μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

-Ποιος ο προγραμματισμός ώστε να χωροθετηθούν και να λειτουργήσουν οι δύο νέοι ΧΥΤΥ στην Αττική; Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ενέργειες προκειμένου να εξαιρεθεί ο Δήμος Φυλής από τις υποψήφιες προς χωροθέτηση περιοχές;

-Ποιος ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας (ΜΕΑ) στο Γραμματικό και το Σχιστό;

-Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η χωροθέτηση των προβλεπόμενων τριών (3) ΜΕΑ στον κεντρικό και νότιο τομέα ώστε τα έργα να καταστούν ώριμα προς χρηματοδότηση;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 26.06.2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. Tον Υπουργό Εσωτερικών 2. Tον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Διαχείριση των Απορριμμάτων Αττικής»

Η διαχείριση και τελική διάθεση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής γίνεται στον εγκεκριμένο από την εθνική νομοθεσία Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής, στη θέση «Σκαλιστήρι», έκτασης περίπου 1.000 στρεμμάτων που βρίσκεται μεταξύ του όρους Πάρνηθας και του όρους Αιγάλεω. Την ευθύνη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής και του ΧΥΤΑ Φυλής έχει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος συστάθηκε με την με αρ.52546/16-12-2011 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 Καλλικράτης περί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΧΥΤΑ Φυλής αποτελεί ουσιαστικά την επέκταση των επί δεκαετίες χώρων απόθεσης στα Άνω Λιόσια του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι εκατοντάδες χιλιάδες τόνους στερεών αποβλήτων σε ετήσια βάση που μεταφέρονται με δημοτικά ή ιδιωτικά μέσα. Η εναπόθεση απορριμμάτων γίνεται είτε απευθείας στα κύτταρα διάθεσης των αστικών απορριμμάτων, είτε αφότου προηγουμένως υποστούν επεξεργασία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, ή με ενδιάμεση στάση τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.

Το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων έχει οδηγήσει τον ΧΥΤΑ Φυλής στα όρια των αντοχών του καθώς ο ΕΔΣΝΑ με σχετική απόφασή του έχει εγκρίνει την επέκταση του ΧΥΤΑ κατά 108 στρέμματα στα Β3 και Β6 σημεία του Β’ Κυττάρου, καθώς και την εκτέλεση εργασιών εκβάθυνσης τμημάτων του ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα του κατά 3.6 εκατομμύρια τόνους σκουπιδιών έως τα τέλη του 2019.

Η επιβάρυνση του ΧΥΤΑ Φυλής οξύνεται έτι περαιτέρω από την απουσία επαρκών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που θα μείωναν σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στο χώρο της τελικής διάθεσης. Οι δε νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Δυτικής και Ανατολικής Αττικής δεν έχουν καν χωροθετηθεί.

Με την από 14/11/2016 σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής/ Ειδική Υπηρεσία (ΕΥΔΕΠ) ανετέθη στην εταιρία ENVI Συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος ΕΠΕ (ENVI ΕΠΕ), η υλοποίηση του υποέργου 11 με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στη Σύνταξη Σχεδίου Αποκατάστασης και Αξιοποίησης των Εξοφλημένων Ανενεργών Λατομείων-Μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε Συνεργασία με τις Προβλεπόμενες Δομές Διαχείρισης Αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής». Ως γνωστόν, τα αποτελέσματα του υποέργου συμπυκνώνονται στην κατάρτιση ενός καταλόγου 22 χώρων ΕΑΛΜ της περιφέρειας Αττικής οι οποίοι, στο πλαίσιο της αξιοποίησής τους, δύνανται να υποδεχθούν δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στην κορυφή του συγκεκριμένου καταλόγου βρίσκεται το Λατομείο «Μουσαμάς» στη θέση Ζαχαρίτσα Δ. Φυλής, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί τη συνέχιση της δραματικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής.

Επειδή το νέο νομικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων όπως αυτό περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016 και η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) με την έγκριση του σχεδιασμού του ως προαπαιτούμενα για την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για την ανακύκλωση, επανάχρηση και εν τέλει υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας,

Επειδή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει υποστεί από δεκαετίες δυσανάλογα μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ενώ η αντοχή του ΧΥΤΑ εξαντλείται,

Επειδή ο σύγχρονος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων δίνει έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση, στην πρόληψη, στην προδιαλογή και στην ανάκτηση των υλικών,

Επειδή ενδεχόμενη κρίση απορριμμάτων στην Αττική, η οποία διαθέτει πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων που παράγουν 6 τόνους απορρίμματα την ημέρα, δύναται να αποτελέσει υγειονομική βόμβα τεράστιων διαστάσεων,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

Ποιος ο προγραμματισμός ώστε να χωροθετηθούν και να λειτουργήσουν οι δύο νέοι ΧΥΤΥ στην Αττική; Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ενέργειες προκειμένου να εξαιρεθεί ο Δήμος Φυλής από τις υποψήφιες προς χωροθέτηση περιοχές;

Ποιος ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας (ΜΕΑ) στο Γραμματικό και το Σχιστό;

Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η χωροθέτηση των προβλεπόμενων τριών (3) ΜΕΑ στον κεντρικό και νότιο τομέα ώστε τα έργα να καταστούν ώριμα προς χρηματοδότηση;

Προτίθεστε να προβείτε σε χωροθέτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) εντός του 2017; Ποιες οι υφιστάμενες επιλογές χωροθέτησης εντός του Νομού Αττικής;

Ποια τα χρονοδιαγράμματα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο ΕΣΔΑ; Ποια η θέση της Περιφέρειας και των Δήμων Αττικής στην υλοποίηση του νέου ΠΕΣΔΑ;

Ποιες οι καταγεγραμμένες από τα υπουργεία σας soft δράσεις των Δήμων, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, και την επανάχρηση απορριμμάτων; Παρακαλώ όπως παρασχεθεί αναλυτικός πίνακας με τις σχετικές δράσεις.

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

παρομοια αρθρα

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου

Ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου  

«Μια εβδομάδα χωρίς νερό…»

Καταγγελίες στην εφημερίδα «Αυγή» έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά "Όμηρος" Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, ισχυριζόμενος ότι δεκάδες...

“Θύματα” των περικοπών τα Αστυνομικά Τμήματα Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Από την σελίδα bloko.gr που ασχολείται κυρίως με αστυνομικά θέματα, διέρρευσε σήμερα το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών...

«Ποντικοί» στο γήπεδο του Ακράτητου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι του Ακράτητου, με το θέαμα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στην αποθήκη...