spot_img

Καταψηφίζει τον ΠΕΣΔΑ η Ριζοσπαστική Κίνηση Φυλής

Ημερομηνία:

Κοινοποιήση:

syrizafylis

Από τον περασμένο Αύγουστο, ενημερώναμε αυτό το σώμα, ότι η Ριζοσπαστική Κίνηση Φυλής αγωνίζεται για να πάψει: «να αποτελεί ο ΟΕΔΑ Φυλής ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, ανεξέλεγκτης ταφής και διάθεσης απορριμμάτων, με χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων».

Δηλαδή οι θέσεις μας, η κριτική μας και η ψήφος μας είναι από την μεριά όλων όσων υποστηρίζουν το αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης, με δημόσιο χαρακτήρα και έμφαση στην προδιαλογή των υλικών.

Να θυμίσουμε ακόμα, ότι είχαμε καταψηφίσει, τον ΠΕΣΔΑ επειδή:

Δεν υπήρχε σαφής δέσμευση για το οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής μόλις ολοκληρωθεί η Β Φάση,

Δεν είχε ολοκληρωμένα και αξιολογημένα Τοπικά σχέδια Διαχείρισης (ΤΣΔ). Μάλιστα ο δήμος Φυλής εξακολουθεί να μην έχει Τοπικό σχέδιο,

Διατηρούσε και μεγέθυνε το ΕΜΑΚ Φυλής στους 400.000 tn ετησίως,

Δεν προέβλεπε ότι, λόγω του κορεσμού του ΧΥΤΑ Φυλής, οι νέοι ΧΥΤΥ θα ήταν αναγκαίοι από τις αρχές του 2019,

Δεν όριζε που, πόσους και πόσης δυναμικότητας ΧΥΤΥ θα χρειαστούμε και σε ποιες διαχειριστικές ενότητες,

Δεν ήταν προϋπολογισμένος και τέλος εξαιτίας όλων αυτών θεωρήσαμε ότι

Δεν ήταν ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Από τότε μέχρι σήμερα και χωρίς να ερωτηθεί το Δ.Σ, η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ πήρε δύο κρίσιμες αποφάσεις, που συνδέονται άμεσα με το νέο ΠΕΣΔΑ:

προχώρησε στην απευθείας ανάθεση του ΕΜΑΚ Φυλής, στον ίδιο ανάδοχο για τρία χρόνια και,

ανανέωσε την εκμίσθωση του αποτεφρωτήρα υγειονομικών αποβλήτων της Φυλής, για τρία συν τρία χρόνια.

Με τις ενέργειες αυτές ουσιαστικά αποφασίστηκε, η συνέχιση της λειτουργίας του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής, τουλάχιστον μέχρι το 2021.

Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι:

• ο ΧΥΤΑ Φυλής συνεχίζει την λειτουργία του για απροσδιόριστο διάστημα,

• καμία αντίδραση δεν υπάρχει για την κατασκευή νέας ιδιωτικής (WATT) μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων και για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας καύσης στη Φυλή,

τότε, την Φυλή την έχουν φάει τα μαύρα τα μεσάνυχτα.

Ποια νέα στοιχεία προτείνει ο σημερινός ΠΕΣΔΑ;

Ο προτεινόμενος ΠΕΣΔΑ είναι αντίγραφο του προηγούμενου και τα ελάχιστα νέα στοιχεία που μπαίνουν όπως τα τοπικά σχέδια, οι ΜΕΑ και οι ΧΥΤΥ, δεν τον καθιστούν λιγότερο ασαφή από τον προηγούμενο.

1. Στο κεφάλαιο 4.3 γίνεται μια απαρίθμηση βασικών χαρακτηριστικών των τοπικών σχεδίων (ΤΣΔ) που έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί. Συνεχίζουμε όμως να έχουμε την άποψη ότι δεν είναι αξιολογημένα και ως προς τη συμβατότητά τους με το νέο ΕΣΔΑ και ως προς την ένταξή τους στο νέο ΠΕΣΔΑ.

Σχετικά με τις ΜΕΑ

Υποστηρίζουμε πως οι 900.000 tn που φαίνονται στον ισολογισμό του 2020 πρέπει να κατανεμηθούν σε κατά το δυνατόν μικρότερης δυναμικότητας μονάδες επεξεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα: το ΕΜΑΚ Φυλής κατά κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να επεκταθεί στους 350.000 tn.

Μειώσατε την δυναμικότητα του Γραμματικού από τους 120.000 tn σε 60.000 tn και αυξήσατε την δυναμικότητα του ΕΜΑΚ από τους 250.000 στους 350.000 χωρίς καμιά απολύτως εξήγηση.

Η μείωση της δυναμικότητας της μονάδας του Γραμματικού με την ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Φυλής είναι φυσικό να γεννά αίσθηση αδικίας δεδομένου πως το ΕΜΑΚ βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερα υποβαθμισμένη λόγω του ΧΥΤΑ.

Η ΜΕΑ της ΝΑ Αττικής πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πού θα χωροθετηθεί. Η τοποθέτηση της μονάδας γενικά «κάπου στα νότια» θεωρούμε πως είναι κοροϊδία.

Για τις ΜΕΑ του Κεντρικού τομέα. Ο δήμος Αθηναίων είναι με τεράστια διαφορά ο μεγαλύτερος παραγωγός ΑΣΑ της περιφέρειας Αττικής και πρέπει να αναλάβει τα βάρη και τις ευθύνες που του αναλογούν. Πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα τις αποφάσεις του δήμου Αθηναίων για αυτό το ζήτημα.

Σχετικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής και το δίκτυο των ΧΥΤΥ.

Η πρόταση λέει το εξής:

• Κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών από το ΧΥΤΑ Φυλής ή/και αξιοποίηση θέσεων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως ΧΥΤΥ με το ν. 3164/2003 (πρακτικά, το ΧΥΤΑ Γραμματικού, αφού δεν υπάρχει άλλος έτοιμος χώρος ταφής).

• Αξιοποίηση των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων – μεταλλείων που έχουν καταγραφεί από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ-2013) και επιλέγονται τα καταλληλότερα εξ αυτών, που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν χωρητικότητα υποδοχής υλικών 12 εκ. m3.

• Ενώ όλοι γνωρίζουν πως ο ΧΥΤΑ Φυλής σε 2-2,5 χρόνια δεν θα μπορεί πλέον να δέχεται σκουπίδια, μέχρι την ώρα που μιλάμε δεν έχει κινηθεί καμιά διαδικασία για τις μελέτες εξεύρεσης νέων χώρων. Αυτό εμάς μας κάνει καχύποπτους σχετικά με την επέκταση της ΟΕΔΑ Φυλής.

• Στην νέα πρόταση, θα πρέπει να υπάρχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και το δίκτυο νέων Χ.Υ.Τ.Υ με πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια με την παράλληλη αλλά σαφή δέσμευση για οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής με την πλήρωση των κυττάρων της Β Φάσης. Οι κουβέντες πλέον πρέπει να είναι καθαρές.

• Πρέπει να ξεκαθαριστεί σήμερα εδώ πως ΧΥΤΥ θα έχουμε και στην ΒΑ Αττική και στην ΝΑ Αττική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το θέατρο του παραλόγου με την δυτική Αττική. Η δυτική Αττική να αναλάβει τα βάρη που της αναλογούν, αλλά όχι πια τα βάρη όλου του λεκανοπεδίου.

2. Στο κεφάλαιο 13 παρατίθεται μια πρόχειρη και ατεκμηρίωτη εκτίμηση κόστους υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, το οποίο εξαιρουμένων των δράσεων των ΣΕΔ, προϋπολογίζεται σε 408.000.000 € και αναλύεται στις βασικές του δράσεις ως ακολούθως:

• Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων 150.000.000

• Κεντρικές Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων 90.000.000

• Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) 50.000.000

• Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) 5.000.000

• Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους 60.000.000

• Μονάδες δημοτικής κομποστοποίησης 3.000.000

• Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 40.000.000

• Οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης 1.000.000

• Δίκτυο συλλογής έντυπου χαρτιού 3.000.000

• Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας 4.000.000

• Τεχνική υποστήριξη 2.000.000

Ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους υλοποίησης των δράσεων του ΠΕΣΔΑ θα εκτιμηθεί με ασφάλεια με την ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών σχεδιασμού των απαραίτητων υποδομών.

Αυτές είναι όλες κι όλες οι αλλαγές από τον προηγούμενο σχεδιασμό, που συμπεριελήφθησαν από τη δημόσια διαβούλευση, που στόχο είχε να ενσωματώσει όλες τις προτάσεις που είχαν θετικό πρόσημο στο αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Με λίγα λόγια έγινε «πολύς θόρυβος για το τίποτα».

Συμπερασματικά, ο προτεινόμενος ΠΕΣΔΑ συνεχίζει να είναι ασαφής και άδικος. Αφού:

Η αξιολόγηση και η ενσωμάτωση στον ΠΕΣΔΑ των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης στην πλειοψηφία τους, δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ, ούτε και σε αυτά που προβλέπει ο οδηγός του ΕΔΣΝΑ για τη σύνταξη των ΤΣΔ των δήμων,

Οι μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών σύμμεικτων, συνολικής δυναμικότητας 900.000 τόνων/έτος, περιγράφονται δειλά και για τις περισσότερες έχουμε αρνητική τοποθέτηση των Δημοτικών αρχών. Οι μόνες βέβαιες αυτές της Φυλής και του Γραμματικού,

Η ίδια αοριστία συνεχίζεται και για τους ΧΥΤΥ με μόνο σίγουρο αυτόν της Φυλής,

Διατηρούνται και αυξάνουν τα βάρη στην Φυλή.Στα όρια της εγκατάστασης της ΟΕΔΑ Φυλής «ξεφύτρωσε» μια νέα, ιδιωτική μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων, δυναμικότητας 120.000 τόνων/έτος, χωρίς περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση, που επιδιώκει να κάνει και μονάδα καύσης και με την άμεση εμπλοκή του δήμου Φυλής,

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης των δράσεων του ΠΕΣΔΑ, με δεδομένη τη μεγάλη ασάφεια και αοριστία στα έργα υποδομών, μοιάζει περισσότερο σαν μια τυπική υποχρέωση και λιγότερο σαν μια ρεαλιστική απεικόνιση του πραγματικού κόστους.

Μετά από όλα αυτά αναρωτιόμαστε, «Αυτή είναι η δίκαιη κατανομή των βαρών;»

Με βάση τις θέσεις μας, τις αξίες μας και την συνέπειά μας θα καταψηφίσουμε και αυτόν τον ΠΕΣΔΑ.

Το Συντονιστικό

της Ριζοσπαστικής Κίνησης Φυλής

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

παρομοια αρθρα

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου

Ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου  

«Μια εβδομάδα χωρίς νερό…»

Καταγγελίες στην εφημερίδα «Αυγή» έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά "Όμηρος" Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, ισχυριζόμενος ότι δεκάδες...

“Θύματα” των περικοπών τα Αστυνομικά Τμήματα Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Από την σελίδα bloko.gr που ασχολείται κυρίως με αστυνομικά θέματα, διέρρευσε σήμερα το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών...

«Ποντικοί» στο γήπεδο του Ακράτητου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι του Ακράτητου, με το θέαμα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στην αποθήκη...