spot_img

Το Ποτάμι – Τι κρύβεται πίσω από τη δυσοσμία στον ΧΥΤΑ Φυλής;

Ημερομηνία:

Κοινοποιήση:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς και Γιώργος Αμυράς κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τις ενέργειες τόσο του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) όσον και των αρμόδιων υπηρεσιών, κατόπιν καταγγελιών κατοίκων τόσο του Δήμου Φυλής όσο και όμορων Δήμων για έντονες συνθήκες δυσοσμίας.

Πριν λίγες ημέρες o Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου για το θέμα, όπου αναφέρει ότι «ανέλαβε να εφαρμόσει πιο συστηματική πραγματοποίηση μετρήσεων οσμών». Αυτό που «ξέχασε» όμως να αναφέρει είναι ότι μέτρηση οσμών περιμετρικά του ΧΥΤΑ αποτελεί όρο της Απόφασης Ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας ΧΥΤΑ και η οποία θα έπρεπε ήδη να εφαρμόζεται από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Δυστυχώς τις αδυναμίες και την αναποτελεσματικότητα του κράτους να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά αλλά και να εφαρμόσει επιτυχώς ένα σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, τις «πληρώνουν» οι κάτοικοι του Δήμου Φυλής και των γειτονικών Δήμων όπως βέβαια και οι εργαζόμενοι στη μονάδα, που υφίστανται εδώ και χρόνια υποβάθμιση στην ποιότητα της ζωής τους.

Πέρα από την ανάγκη να υπάρχουν σύγχρονες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη βέλτιστη λειτουργία τους. Αυτό άλλωστε συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση οικοδόμησης εμπιστοσύνης των πολιτών σε σχέση με τις προσπάθειες υλοποίησης σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς:

Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

      

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα έντονης δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ Φυλής».

Το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Φυλής, αλλά και των όμορων Δήμων έχουν έρθει αντιμέτωποι με συνθήκες εξαιρετικής δυσοσμίας, γεγονός που όπως είναι φυσικό εντείνει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για τις επιπτώσεις στην υγεία τους, αλλά και δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους.

Στο θέμα αναφέρθηκε πρόσφατα με Δελτίο Τύπου (02-06-2016) και o Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το πρόβλημα που παρουσιάζεται.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. το πρόβλημα εντοπίστηκε κατόπιν αυτοψίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής στην έλλειψη υλικού χωματοκάλυψης αλλά και κατάλληλου εξοπλισμού, που είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην άμεση κάλυψη των αποβλήτων που εισέρχονται στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής φοβούνται ότι οι δύσοσμες καταστάσεις ίσως προκαλούνται από διάθεση λυματολάσπης προερχόμενης από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) της Ψυττάλειας ή από την λειτουργία του εργοστασίου μηχανικής ανακύκλωσης κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.).

Στην με αρ. πρωτ. 19180/26-02-2016 «Απόφαση Ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας της Α’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής και Τροποποίηση αυτής με την προσθήκη των κυττάρων Β3-Β6 της Β’ Φάσης του 2ου ΧΥΤΑ στη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής», στην Ενότητα (6.1), ο όρος Ε.9 αναφέρει ρητά «Να γίνονται μηνιαίες μετρήσεις οσμών και σκόνης σε κατάλληλες θέσεις περιμετρικά του ΧΥΤΑ. Οι μετρήσεις να κατατίθενται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο στην αδειοδοτούσα αρχή και στο ΥΠΕΝ».

Επίσης στην ίδια ενότητα, ο όρος Ε.20 αναφέρει ότι «Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών (όπως πυρκαγιά, προσέλευση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων λόγω έκτακτων συνθηκών, έλλειψη υλικού επικάλυψης, αστοχία μηχανήματος, εντοπισμός διαφυγής βιοαερίου ή στραγγισμάτων κ.τ.λ.) θα πρέπει να εφαρμόζεται το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως περιγράφονται στην Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας…Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να διακόπτεται η είσοδος απορριμματοφόρων και να ενημερώνονται άμεσα οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες».

Τέλος, στην Ενότητα (6.2) της ίδιας Απόφασης, ο όρος Ε.34 αναφέρει το εξής «Να υπάρχει μέριμνα στα σημεία των κυττάρων για άμεση χωματοκάλυψη ειδικά αυτών που υπάρχει άμεση ορατότητα από τα γραμμικά έργα της ευρύτερης περιοχής, ώστε να αποφεύγονται οι οπτικές οχλήσεις και εκλύσεις οσμών ειδικά όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες. Να υπάρχει πάντα πρόσθετο απόθεμα χώματος για το σκοπό αυτό.».

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1) Αφού όπως αναφέρει και το Δελτίο Τύπου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. υπήρχε πρόβλημα έλλειψης υλικού εδαφοκάλυψης αλλά και έλλειψης μηχανημάτων, εφαρμόστηκε από την πρώτη στιγμή το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως επιτάσσει η προαναφερθείσα Απόφαση Ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας, με παράλληλη διακοπή της εισόδου απορριμματοφόρων και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών; Αν όχι για ποιο λόγο;

2) Εφαρμόζεται ο όρος Ε.9 που επιβάλλει μηνιαίες μετρήσεις οσμών περιμετρικά του ΧΥΤΑ, και αν ναι ποιος τις διενεργεί και με ποια μεθοδολογία; Τι έδειξαν αυτές οι μετρήσεις για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο; Υπήρχε υπέρβαση ορίων ή εντοπισμός όχλησης λόγω οσμών, και αν ναι πως αντιμετωπίστηκε και πότε; Κατατέθηκαν οι μετρήσεις τον μήνα Απρίλιο, στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως απαιτεί η προαναφερθείσα Απόφαση Ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας;

3) Διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν στην εφαρμογή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή/και της Άδειας Λειτουργίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή της Περιφέρειας Αττικής κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν λόγω του προβλήματος της δυσοσμίας; Αν ναι ποιες ήταν και ποιες οι ενέργειες των αντίστοιχων υπηρεσιών;

4) Στο από 02-06-2016 Δελτίο Τύπου ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναφέρει ότι προχώρησε σε νέα διαγωνιστική διαδικασία και υπέγραψε σχετική σύμβαση με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών υποστήριξης των λειτουργικών αναγκών του ΧΥΤΑ σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι εργασίες υποστήριξης; Τι αλλαγές έχουν προκύψει στη λειτουργία του ΧΥΤΑ (π.χ. αύξηση της ποσότητας των εισερχομένων απορριμμάτων) το τελευταίο χρονικό διάστημα που απαιτούν τη σύναψη αυτής της σύμβασης;

5) Διατίθενται απόβλητα που προέρχονται από το Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας στον ΧΥΤΑ Φυλής και ποιους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) περιλαμβάνουν; Αν ναι, τα απόβλητα αυτά ευθύνονται για την έκλυση δυσάρεστων οσμών;

6) Υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας από την είσοδο στον χώρο του ΧΥΤΑ τρίτων ατόμων που παρεμποδίζουν την εργασία των εργαζομένων και πως αντιμετωπίζονται μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού φύλαξης;        

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1) Τις μηνιαίες μετρήσεις οσμών που διενεργήθηκαν περιμετρικά του ΧΥΤΑ για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο, την σχετική διαπίστευση του φορέα διενέργειας των μετρήσεων και την πιστοποίηση του αντίστοιχων οργάνων μέτρησης.

2) Τα έγγραφα κατάθεσης των μετρήσεων τον Απρίλιο 2016 στις αρμόδιες υπηρεσίες (αδειοδοτούσα αρχή, ΥΠΕΝ).

3) Τις εκθέσεις αυτοψίας και τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών (ΥΠΕΝ, Περιφέρεια Αττικής) που διενήργησαν έλεγχο κατόπιν εκδήλωσης του προβλήματος της δυσοσμίας.

4) Την σύμβαση εκτέλεσης εργασιών υποστήριξης  των λειτουργικών αναγκών του ΧΥΤΑ σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, που αναφέρεται στο από 02-06-2016 Δελτίο Τύπου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

παρομοια αρθρα

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου

Ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου  

“Θύματα” των περικοπών τα Αστυνομικά Τμήματα Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Από την σελίδα bloko.gr που ασχολείται κυρίως με αστυνομικά θέματα, διέρρευσε σήμερα το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών...

«Μια εβδομάδα χωρίς νερό…»

Καταγγελίες στην εφημερίδα «Αυγή» έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά "Όμηρος" Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, ισχυριζόμενος ότι δεκάδες...

«Ποντικοί» στο γήπεδο του Ακράτητου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι του Ακράτητου, με το θέαμα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στην αποθήκη...