spot_img

ΕΕ: Ευλογεί το έγκλημα του ΧΥΤΑ Φυλής και μεθοδεύει νέες επεκτάσεις του

Ημερομηνία:

Κοινοποιήση:

Σε ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Κόμματος Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος, σχετικά με τη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, η Κομισιόν στην απάντηση της εμμένει στη δημιουργία αυτής της υγειονομικής «βόμβας» στη Φυλή.

Μέσα από την απάντησή της η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η «πράσινη στρατηγική» που διακηρύττει καμία σχέση δεν έχει με την προστασία της δημόσιας υγείας ούτε του περιβάλλοντος. Προκλητικά μάλιστα σημειώνει ότι «κάθε εργασία διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία ή να βλάπτεται το περιβάλλον και χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα», την ίδια στιγμή που το ποσοστό των καρκίνων έχει ανέβει κατά 30% σε σχέση με το μέσο όρο της υπόλοιπης Αττικής, από εγκληματικές χωματερές όπως της Φυλής όπου η ίδια έχει βάλει τη βούλα της, όπως και οι περιφερειακές διοικήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ.

Η Επιτροπή υποτίθεται ότι θέτει σε προτεραιότητα την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων, δραστηριότητες που διεξάγονται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές εταιρείες με κριτήριο το κέρδος τους, έτσι ώστε να μην υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Αποδεικνύεται ότι η δήθεν διαχείριση των απορριμμάτων, που προκρίνει η ΕΕ στο πλαίσιο της «κυκλικής οικονομίας», στηρίζει την ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων του κλάδου, που αποτελεί για το κεφάλαιο έναν χρυσοφόρο τομέα. Αυτό αποδεικνύεται περαιτέρω από το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με το οποίο διαμορφώνεται θεσμικό πλαίσιο για ακόμα μια νέα «Φυλή», τηρουμένων των αναλογιών, στην περιοχή του Σχιστού Πειραιά στην Αττική, με την παραπλανητική επωνυμία «Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας»!

Η Επιτροπή στην απάντησή της υπερθεματίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί νέα εγκατάσταση στη Φυλή, στην ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη Δυτική Αττική, όπως επιβεβαιώνουν επίσημα έγγραφα του υπουργείου Περιβάλλοντος δείχνοντας τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης που προκαλεί αυτή η χωματερή, καθώς σε όλες τις δειγματοληψίες που έγιναν δεν υπάρχει ούτε μία που να μην παρουσιάζει υπέρβαση των ορίων σε όλους τους ρύπους, χημικούς και μικροβιολογικούς.

Στηρίζει, επιπλέον, μέσω της εκκωφαντικής της σιωπής στη σχετική Ερώτησή μας, τη μαζική καύση απορριμμάτων, η οποία έχει καταστροφικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία αφού υποβαθμίζεται η ποιότητα του αέρα καθώς και του εδάφους και των επιφανειακών νερών μέσω των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων.

Τα εργατικά – λαϊκά στρώματα από την εμπειρία τους μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να έχουν καμία εμπιστοσύνη στην ΕΕ και στις ελληνικές κυβερνήσεις, που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τεράστια κέρδη για το κεφάλαιο από την εκμετάλλευση των απορριμμάτων σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος και του δικαιώματος του λαού και των παιδιών του να ζουν σε ένα πραγματικά ανθρώπινο περιβάλλον. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να παλέψουν συλλογικά και οργανωμένα ενάντια στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων, ενάντια στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από ανταποδοτικά τέλη, να απαιτήσουν, με ευθύνη του κράτους και όχι των ιδιωτών, προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, χωροθέτηση των ήπιων εγκαταστάσεων διαχείρισης με αντικειμενικά, γνωστά από πριν κριτήρια καθώς και αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων.

Ακολουθούν τα κείμενα της Ερώτησης της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ και της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης»

Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, που θα επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη επιβαρυμένη κι υποβαθμισμένη περιοχή. Πρόκειται για ένα ενιαίο πανωσήκωμα, για την αντιστήριξη του οποίου θα κατασκευαστεί χωμάτινο φράγμα μήκους 1.500 και ύψους 20 μέτρων.

Η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων που απορρέουν από το ΧΥΤΑ ξεπερνά σε ορισμένες θέσεις ακόμη και αυτή των ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, η δε μικροβιολογική ρύπανση βρέθηκε μέχρι δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επεξεργασμένα προς άρδευση λύματα, ενώ βρέθηκαν τοξικοί ρύποι πολλαπλάσιοι των θεσπισμένων ορίων. Στα υπόγεια ύδατα παρατηρείται γενική υπέρβαση στα θεσμοθετημένα όρια των χημικών ρύπων, σοβαρή μικροβιολογική ρύπανση. Εντοπίστηκε, τέλος, σημαντική μετανάστευση βιοαερίου προς την κατεύθυνση των Άνω Λιοσίων.

Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δείχνουν αύξηση θανάτων από καρκίνο στη Δυτική Αττική κατά 22% μεγαλύτερη σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στο γεγονός ότι:

1. Η λεγόμενη πράσινη στρατηγική αποδεικνύεται και στην πράξη ότι υπονομεύει την ουσιαστική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, στηρίζοντας τη διαιώνιση του φαραωνικού, και σε επίπεδο Ευρώπης, ΧΥΤΑ Φυλής μαζί και τη δημιουργία των μονάδων καύσης απορριμμάτων του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων;

2. Συνέπεια αυτής της επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος στρατηγικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων είναι οι βαριές και ανεπανόρθωτες συνέπειες που αποδεδειγμένα προκαλούνται στην υγεία του λαού της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας;

Απάντηση του κ. Sinkevičius εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα καθορίζει την ιεράρχηση των αποβλήτων που πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Τα απόβλητα, των οποίων η δημιουργία δεν μπορεί να προληφθεί, θα πρέπει να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση ή να ανακυκλώνονται, ενώ η αποστολή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής ή για αποτέφρωση θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστικά έσχατη λύση. Μέσω των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων των κρατών-μελών πρέπει να σχεδιάζεται μια πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που να συμμορφώνεται προς την εν λόγω ιεράρχηση, καθώς και προς τους ισχύοντες στόχους διαχείρισης αποβλήτων, όπως οι στόχοι ανακύκλωσης, οι υποχρεώσεις χωριστής συλλογής και οι στόχοι μείωσης των χώρων υγειονομικής ταφής, ιδίως μείωσης της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων στο 10% έως το 2035. Η Επιτροπή παρακολουθεί και επαληθεύει τη συμμόρφωση των κρατών-μελών προς τους ισχύοντες στόχους διαχείρισης αποβλήτων. Όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, τα στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους στόχους για το 2020 θα είναι διαθέσιμα το 2022.

Κάθε εργασία διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία ή να βλάπτεται το περιβάλλον και χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα. Αυτό ισχύει επίσης για την υγειονομική ταφή, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται προς τις αυστηρές απαιτήσεις της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων οι οποίες ρυθμίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εν λόγω δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδών αποβλήτων που επιτρέπεται να διατίθενται με υγειονομική ταφή σύμφωνα με τη συγκεκριμένη άδεια λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής και των κριτηρίων και των διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, τα κράτη-μέλη είναι κυρίως υπεύθυνα να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ και να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Όπως αποτυπώνεται στο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, ο υφιστάμενος χώρος υγειονομικής ταφής στη Φυλή είναι κορεσμένος και η δημιουργία μιας νέας ολοκληρωμένης εγκατάστασης αποτελεί προτεραιότητα.

Πηγή: 902.gr

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

παρομοια αρθρα

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου

Ευχές από την αντιδήμαρχο Φυλής Ελένη Λιάκου  

“Θύματα” των περικοπών τα Αστυνομικά Τμήματα Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων

Από την σελίδα bloko.gr που ασχολείται κυρίως με αστυνομικά θέματα, διέρρευσε σήμερα το σχέδιο αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών...

«Μια εβδομάδα χωρίς νερό…»

Καταγγελίες στην εφημερίδα «Αυγή» έκανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά "Όμηρος" Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, ισχυριζόμενος ότι δεκάδες...

«Ποντικοί» στο γήπεδο του Ακράτητου

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι του Ακράτητου, με το θέαμα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στην αποθήκη...