Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 18:45

Ο Δήμος Φυλής, ο ΕΣΔΚΝΑ και η ιστορία της ΕΠΑΝΑ (σημερινή WATT)

Του Θωμά Μπιζά - Επειδή εκεί στον δήμο της Φυλής κάνουν το κορόιδο και απαξιούν να απαντήσουν στις καταγγελίες και τα ερωτήματα τα δικά μας και της ΠΡΩΣΥΝΑΤ για την υπόθεση της WATT Α.Ε ,  ας τους θυμίσουμε λίγο την ιστορία του πράγματος μήπως και συγκινηθούν και μας απαντήσουν.

Λοιπόν ας πάμε 13 χρόνια  πίσω στο μακρινό 2003.

 

Αντιγράφουμε από την εισήγηση του κ. Μαστοράκου στην Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ στις 4-10-2004: αριθμ. Απόφασης 691/2004 .

Θέμα: « Αποδοχή της πρότασης της ΕΠΑΝΑ Α.Ε για την υλοποίηση και λειτουργία του ΚΔΑΥ/ΜΔΑΥ στη νέα ΟΕΔΑ Φυλής και προώθηση σχετικών διαδικασιών»

Απόσ πασμα από την εισήγηση του κ. Μαστοράκου :

«Η εταιρεία ΕΠΑΝΑ Α.Ε η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και συνίσταται από φορείς που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, προγραμματίζει υλοποίηση (κατασκευή και λειτουργία) Μ.Δ.Α.Υ . στο χώρο της νέας ΟΕΔΑ Φυλής και συγκεκριμένα σε τμήμα του που όπως φαίνεται από τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία εμφανίζεται η ακριβής χωροθέτησή της , δεν εμποδίζει την ανάπτυξη του ΧΥΤΑ Φυλής με βάση τον προβλεπόμενο σχεδιασμό , είναι εκτός της έκτασης των 500 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στον ΕΔΣΝΑ από τον Δήμο Φυλής και σε έκταση που μελλοντικώς θα παραχωρήσει ο Δήμος Φυλής στον ΕΣΔΚΝΑ σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του πλην η κυριότης η νομή και η κατοχή της ανήκει στον Δήμο Φυλής , ο οποίος έχει διατηρήσει στον εαυτό του το δικαίωμα να κάνει ο ίδιος χρήση αυτής με παρεμφερείς δραστηριότητες του.

Ήδη στο πνεύμα αυτής της απόφασης του το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής , με την 11/2003 επέτρεψε στην ΕΠΑΝΑ την δημιουργία ΜΔΥ σε έκταση εμβαδού 10 στρεμμάτων στην ιδιοκτησία του».

Θαυμάστε τι λέει ο κ. Μαστοράκος στις 4/10/04 :   Επειδή η ΕΠΑΝΑ προγραμματίζει υλοποίηση (κατασκευή και λειτουργία) Μ.Δ.Α.Υ . στο χώρο της νέας ΟΕΔΑ Φυλής, ο Δήμος Φυλής επέτρεψε στην ΕΠΑΝΑ την δημιουργία ΜΔΥ σε αυτήν την έκταση , από το 2003 !! Ένα ολόκληρο χρόνο νωρίτερα! (επί δημαρχίας κ Μπουραϊμη)

Δηλαδή . Μια ιδιωτική εταιρεία προγραμμάτιζε την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων  σε χώρο του δήμου Φυλής ,  που όμως  ο Δήμος Φυλής θα παραχωρούσε  μελλοντικώς στον ΕΣΔΚΝΑ που θα ήταν πλέον ο  δικαιούχος διαχείρισης  της ΟΕΔΑ Φυλής!

Δηλαδή ο Δήμος Φυλής και ΕΣΔΚΝΑ  έβαλαν  από το παράθυρο την ΕΠΑΝΑ "εντός ΟΕΔΑ" .    Απίστευτο;

Όμως αν νομίζει ο αναγνώστης πως η πλάκα σταματάει εδώ,  κάνει λάθος !

Αφού λοιπόν ο δήμος Φυλής  έβαλε την ιδιωτική εταιρεία εντός της έκτασης του δήμου και της ΟΕΔΑ της οποίας δικαιούχος διαχείρισης  θα ήταν ο ΕΣΔΚΝΑ, έγινε και το  μαγικό κόλπο προκειμένου  να πάρει η εταιρεία περιβαλλοντολογική άδεια.

Αντιγράφουμε πάλι από την εισήγηση του κ. Μαστοράκου: Η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε στις 4/10/04 τη με αρ. Πρωτ. ΕΣΔΚΝΑ 10166/4-10-04 επιστολή της , με αίτημα τη συνδρομή του Συνδέσμου- ως δικαιούχο διαχείρισης της ΟΕΔΑ Φυλής- στην απαλλαγή από την Ε.Υ.Π.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ από την διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντολογικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) της Μονάδας Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΜΔΑΥ) που θα κατασκευάσει στην ΟΕΔΑ Φυλής.

Αυτό ήταν το κόλπο λοιπόν..

Ήθελαν η  ιδιωτική εταιρεία να λειτουργήσει σε χώρο του δήμου που θα παραχωρούσε αργότερα ο δήμος στον ΕΣΔΚΝΑ για να γίνει η ΟΕΔΑ Φυλής και  επειδή οι δραστηριότητες της εταιρείας θα  ήταν συμβατές με τις δραστηριότητες του συνδέσμου, να συνδράμει ο σύνδεσμος στην απαλλαγή από την Ε.Υ.Π.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ από την διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντολογικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) της Μονάδας Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΜΔΑΥ) . Όπερ και εγένετο..

Ωραία πράγματα.. οι άνθρωποι έκαναν μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα.

Αυτή είναι η αληθινή ιστορία της ΕΠΑΝΑ ( σημερινής WATT) στην Φυλή και έτσι πάρθηκε η 691/04 ΑΕΕ της Ε.Ε του ΕΣΔΚΝΑ πού ήταν ομόφωνη και ψηφίστηκε από τους κ κ Μαστοράκο Γεώργιο (Πρόεδρο) και τα μέλη  Κουτελάκη Γεώργιο, Μαργέτη Αθανάσιο , Αλιμπέρτη Νικόλαο και Μπουραϊμη Δημήτριο που ήταν τότε και Δήμαρχος Φυλής.

Σήμερα η ίδια η εταιρεία (WATT ΑΕ)  επιδιώκει νέα περιβαλλοντολογική αδειοδότηση για ανακύκλωση υλικών συσκευασίας , μη επικίνδυνων εμποροβιομηχανικών απορριμμάτων και την κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. (κομποστ).

Νέα αδειοδότηση, για εγκατάσταση νέας  ΜΕΑ,  δυναμικότητας 100.000 tn ,  εντός στης ΟΕΔΑ Φυλής !

Εμείς φωνάζουμε και ρωτάμε τι διάολο συμβαίνει εκεί και απάντηση δεν παίρνουμε από πουθενά. Μας λένε για σενάρια.. Δεν πειράζει.

Προς το παρών θα περιοριστούμε στο φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη τους,  με επίσημες αποφάσεις και έγγραφα του δήμου Φυλής και του ΕΣΔΚΝΑ..

Δεν θα χαθούμε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.

 

helen

Haroon

Haroon

Τελευταία Νέα