Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016 16:16

Εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό της Χασιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στον Α’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Χασιάς) θα πραγματοποιηθούν από 01 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2016 από τις 10:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν είτε στον παιδικό σταθμό, είτε στα γραφεία του παιδικού σταθμού (πίσω από το Δημαρχείο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

-Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα

-Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο

-Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων

-Πιστοποιητικό Γεννήσεως του παιδιού

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου καθώς και απόφαση περί επιμέλειας του τέκνου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση που οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (π.χ φορολογική δήλωση)

Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Σε περίπτωση ανάδοχων γονέων, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου

Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Αντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας(υποχρεωτικοί όλοι οι εμβολιασμοί και το ΜΑΝΤΟΥ της φυματίωσης)

-Βεβαίωση από δημόσιο φορέα (ή γιατρό του ΕΟΠΥΥ) οτι το παιδί έχει κάνει όλα τα εμβόλια και είναι υγιές ώστε να ενταχθεί στον Παιδικό Σταθμό

-Βεβαίωση εργασίας του πατέρα & της μητέρας(στην οποία θα αναφέρεται υποχρεωτικά το ωράριο εργασίας)

-4 φωτογραφίες

-Βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας ή ένα απόκομμα της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας οικονομικού έτους 2015 ή το μεταγενέστερο.

Σε περίπτωση άνεργων γονέων απαιτείται Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας & Βεβαίωση Εξατομικευμένης προσέγγισης από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση αναπηρίας των γονέων απαιτείται και Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.

Για την εγγραφή στο Σταθμό παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φόρα διατάξεις.

-Αιτήσεις γονέων οι οποίοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες περασμένου έτους, θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ εφόσον γίνει η εξόφληση τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη την 1η Σεπτεμβρίου 2016

Παιδιά εργαζόμενων γονέων

Παιδιά άνεργων γονέων

Παιδιά άπορων γονέων

Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

Παιδιά ανάπηρων γονέων

Παιδιά πολύτεκνων (ή τρίτεκνων) οικογενειών

Παιδιά ανήλικων γονέων

Παιδιά μαθητών – φοιτητών – σπουδαστών

Παιδιά που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Φυλής

helen

Haroon

Τελευταία Νέα