Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 10:52

Η "Intrakat" ιδιοκτησίας Κόκκαλη αναλαμβάνει την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής έναντι 21,2 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία Intrakat (ιδιοκτησίας Σωκράτη Κόκκαλη) υπέγραψε σε κοινοπραξία σύμβαση ύψους 21,2 εκατ. ευρώ με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για το έργο  «Υπηρεσίες επέκτασης – λειτουργίας – συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής».

Το έργο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες για την αποδοτική λειτουργία και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των μονάδων επεξεργασίας  στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Φυλής Δυτικής Αττικής.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η διαχείριση όλων των παραγόμενων προϊόντων και αποβλήτων. Η συνολική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων θα ανέρχεται σε 800m3/ημέρα.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης  για τη διαχείριση του έργου είναι 4 έτη.

Δείτε το επίσημο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η εταιρεία ΕΔΩ

helen

Haroon