Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 09:50

Επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής με εργολάβο τον Μπόμπολα

Την επέκταση του XΥΤΑ Φυλής, αποφάσισε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμός Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ανακηρύσσοντας ως προσωρινό ανάδοχο για τις εργασίες διαμόρφωσης κυττάρων της Β’ φάσης, την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.

Οι εργασίες θα γίνουν στην περιοχή Σκαλιστήρι του δήμου Φυλής, σε έκταση 105 στρεμμάτων.

Στην απόφασή του, ο ΕΔΣΝΑ αναφέρει: «Ασκώντας το δικαίωμα της πρόσκλησης να διαπραγματευτεί έτι περαιτέρω τους όρους της σύμβασης και δη την προσφερόμενη τιμή, προσκαλεί τον μειοδότη να υποβάλει επιπλέον έκπτωση στην ήδη προσφερόμενη».

Σκοπός της επέκτασης είναι η δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής για την απόθεση απορριμμάτων.

Fylh

Haroon

Hellen