Παρασκευή, 05 Μαΐου 2017 20:28

Κατάλληλο το νερό στη Χασιά - Εντός ορίων οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις

Ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με την καταλληλόλητα ή μη των νερών των πηγών της Πάρνηθας, για ανθρώπινη κατανάλωση (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 173/28-03-2017 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας), ως ακολούθως:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις των πηγών μπορείτε να απευθυνθείτε στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (κα Π. Χαϊτόγλου, τηλ. 2102445226).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Hellen

Haroon

Τελευταία Νέα