Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018 21:46

Χασιά - Κέφι και χορός στο εορταστικο τριήμερο του πανηγυριού

 

Με επιτυχία στέφθηκε το εορταστικό τριήμερο του Δήμου Φυλής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Δείτε τα σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις:

(Φωτό: Γραφείο Τύπου Δήμου Φυλής)

 

SYNAYL XOLIDHS XASIA04SYNAYL XOLIDHS XASIA05SYNAYL XOLIDHS XASIA06SYNAYL XOLIDHS XASIA07SYNAYL XOLIDHS XASIA08SYNAYL XOLIDHS XASIA09SYNAYL XOLIDHS XASIA10SYNAYL XOLIDHS XASIA11SYNAYL XOLIDHS XASIA12SYNAYL XOLIDHS XASIA13SYNAYL XOLIDHS XASIA14SYNAYL XOLIDHS XASIA15SYNAYL XOLIDHS XASIA16SYNAYL XOLIDHS XASIA17SYNAYL XOLIDHS XASIA18SYNAYL XOLIDHS XASIA19SYNAYL XOLIDHS XASIA20SYNAYL XOLIDHS XASIA21SYNAYL XOLIDHS XASIA22SYNAYL XOLIDHS XASIA23SYNAYL XOLIDHS XASIA24SYNAYL XOLIDHS XASIA25SYNAYL XOLIDHS XASIA26SYNAYL XOLIDHS XASIA27SYNAYL XOLIDHS XASIA28SYNAYL XOLIDHS XASIA29SYNAYL XOLIDHS XASIA30SYNAYL XOLIDHS XASIA31SYNAYL XOLIDHS XASIA32SYNAYL XOLIDHS XASIA33SYNAYL XOLIDHS XASIA34SYNAYL XOLIDHS XASIA35SYNAYL XOLIDHS XASIA36SYNAYL XOLIDHS XASIA37SYNAYL XOLIDHS XASIA38SYNAYL XOLIDHS XASIA39SYNAYL XOLIDHS XASIA40SYNAYL XOLIDHS XASIA41SYNAYL XOLIDHS XASIA42SYNAYL XOLIDHS XASIA43SYNAYL XOLIDHS XASIA44SYNAYL XOLIDHS XASIA45SYNAYL XOLIDHS XASIA46SYNAYL XOLIDHS XASIA47SYNAYL XOLIDHS XASIA48SYNAYL XOLIDHS XASIA49SYNAYL XOLIDHS XASIA50SYNAYL XOLIDHS XASIA51

PAN XASIA 3DAY01PAN XASIA 3DAY02PAN XASIA 3DAY03PAN XASIA 3DAY04PAN XASIA 3DAY05PAN XASIA 3DAY06PAN XASIA 3DAY07PAN XASIA 3DAY08PAN XASIA 3DAY09PAN XASIA 3DAY10PAN XASIA 3DAY11PAN XASIA 3DAY12PAN XASIA 3DAY13PAN XASIA 3DAY14PAN XASIA 3DAY15PAN XASIA 3DAY16PAN XASIA 3DAY17PAN XASIA 3DAY18PAN XASIA 3DAY19PAN XASIA 3DAY20PAN XASIA 3DAY21PAN XASIA 3DAY22PAN XASIA 3DAY23PAN XASIA 3DAY24PAN XASIA 3DAY25PAN XASIA 3DAY26PAN XASIA 3DAY27PAN XASIA 3DAY28PAN XASIA 3DAY29PAN XASIA 3DAY30PAN XASIA 3DAY31PAN XASIA 3DAY32PAN XASIA 3DAY33PAN XASIA 3DAY34PAN XASIA 3DAY35PAN XASIA 3DAY36PAN XASIA 3DAY37PAN XASIA 3DAY38PAN XASIA 3DAY39PAN XASIA 3DAY40PAN XASIA 3DAY41PAN XASIA 3DAY42PAN XASIA 3DAY43PAN XASIA 3DAY44PAN XASIA 3DAY45PAN XASIA 3DAY46PAN XASIA 3DAY47PAN XASIA 3DAY48PAN XASIA 3DAY49PAN XASIA 3DAY50PAN XASIA 3DAY51PAN XASIA 3DAY52PAN XASIA 3DAY53PAN XASIA 3DAY54PAN XASIA 3DAY55PAN XASIA 3DAY56PAN XASIA 3DAY57PAN XASIA 3DAY58PAN XASIA 3DAY59PAN XASIA 3DAY60PAN XASIA 3DAY61PAN XASIA 3DAY62PAN XASIA 3DAY63

Fylh

Fylh

Hellen