Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2017 10:10

Κέντρο Ξένων Γλωσσών HELEN'S SCHOOL - A new language is a new life

Μια καινούργια γλώσσα είναι μια καινούργια ζωή. Η περσική αυτή παροιμία τονίζει τη σημασία μια ξένης γλώσσας ταυτίζοντάς την με την ίδια τη ζωή.

Η πρώτη επαφή, κατά την διάρκεια εκμάθησης,  με μια ξένη γλώσσα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία όχι μόνο για ένα παιδί του οποίου οι εμπειρίες είναι περιορισμένες αλλά και για έναν ενήλικα που ενίοτε αισθάνεται παραιτημένος από νέες γνώσεις πέραν των σχολικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών, που έχει ήδη αποκτήσει .

Βλέποντας όμως εμείς οι μεγάλοι τον ενθουσιασμό στα μάτια των παιδιών  μας όταν μαθαίνουν νέα πράγματα και ιδιαίτερα όταν συντάσσουν τις πρώτες τους προτάσεις στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, διαισθανόμαστε αμέσως τους νέους ορίζοντες που τους ανοίγονται και τη νέα ζωή που τους δίνεται.

Για το ταξίδι αυτό στη νέα τους ζωή είμαστε εδώ παρόντες  δίνοντάς τους όχι μόνο γνώσεις και εμπειρίες μάθησης αλλά και τη δύναμη να κυριαρχήσουν στο μέλλον που τους ανήκει,  ενισχύοντας τα ταλέντα και την προσωπικότητα τους.

Στο σημείο  αυτό ο ρόλος των γονέων είναι σημαντικός, καθώς με τη βοήθειά τους, έχουμε μια αρτιότερη εικόνα της ψυχοσύνθεσης του παιδιού πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μυήσουμε το παιδί και τον έφηβο στον χώρο της ξένης γλώσσας γρηγορότερα και με μεγαλύτερη άνεση.

Πέραν της ακαδημαϊκής και διδακτικής εμπειρίας, το κέντρο ξένων γλωσσών  μας έχει εμπλουτιστεί με σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό (διαδραστικοί πίνακες, διαδικτυακές πλατφόρμες, οπτικοακουστικά μέσα) το οποίο  όχι μόνο κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο αλλά και εξοικειώνει τον μαθητή με τις νέες τεχνολογίες.

Όσον αφορά τη πιστοποίηση των γνώσεων, συνεργαζόμαστε με όλους τους αναγνωρισμένους από τον ΑΣΕΠ φορείς πιστοποίησης γλωσσομάθειας  και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας δώσουμε πληροφορίες για το ποια εξέταση είναι καταλληλότερη για τον εκάστοτε σπουδαστή (μαθητή ή επαγγελματία).

Helen's School

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Λεωφόρος Φυλής 195, Άνω Λιόσια

Υπεύθυνη Σπουδών: Ευαγγελία Πλαβούκου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-2471287

Fylh

Haroon

Hellen