Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016 15:28

Ξεκίνησαν τα έργα οδοποιίας στις οδούς Ζαφειράκη, Ζαΐμη και Μπαλή από την Τεχνική Υπηρεσία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Στην τελική φάση έχει εισέλθει το έργο της κατασκευής των οδών Ζαφειράκη - Μπαλή - Ζαΐμη, στα Άνω Λιόσια, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Φυλής, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή των οδών Ζαφειράκη - Μπαλή – Ζαΐμη στην Περιφερειακή Ενότητα Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής», προϋπολογισμού 191.000 ευρώ, με αντικείμενο την ανακατασκευή των οδών Ζαφειράκη και Μπαλή και την κατασκευή της οδού Ζαΐμη.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν στις 21/9/2016, μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στην οδό Ζαφειράκη, όπου έγινε νέα χάραξη του δρόμου, σύμφωνα με το σχέδιο, και έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η κατασκευή της οδού Ζαΐμη, όπου θα πραγματοποιηθεί επίστρωση με κυβόλιθους. Τέλος, έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες στην οδό Μπαλή, όπου θα πραγματοποιηθεί επίστρωση με κυβόλιθους.

Την τεχνική μελέτη του έργου εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, η οποία έχει και την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών από τον ανάδοχο που επιλέχθηκε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού. Τις εργασίες επιθεωρεί τακτικά με επί τόπου επισκέψεις ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αθανάσιος Σχίζας, συνοδευόμενους από τους αρμόδιους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας.

helen

Haroon