Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016 10:56

Αυτές είναι οι ειδικότητες που ζητά ο Δήμος Φυλής

Ξεκίνησε ο Α΄ Κύκλος για το "Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους-θύλακες υψηλής ανεργίας" συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 268 θέσεις πλήρως απασχόλησης στο Δήμο Φυλής (διαβάστε ΕΔΩ)

Διαβάστε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητάει ο δήμος Φυλής για την κοινωφελή εργασία:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 20
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 70
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
5
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 33
ΔΕ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 20
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ - ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 55
Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους ενημερωθείτε για τη διαδικασία και τα προσόντα ανά ειδικότητα: 
08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)
08-07-2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Προσοντολόγιο)

helen

Haroon

Haroon

Τελευταία Νέα