Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 13:11

Αναστέλλονται οι πληρωμές οφειλών προς το Δήμο Φυλής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αναστολή οφειλών προς το Δήμο Φυλής.

Βάσει της παραγρ. 3 της 232/24-03-2020 Απόφασης του Δημάρχου Φυλής, αναστέλλεται η προθεσμία πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης Δ’ τριμήνου 2019 που έληγε στις 31-03-

2020. Οι λογαριασμοί που θα εξοφληθούν, με οποιοδήποτε τρόπο, μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις.

Επίσης αναστέλλονται οι ρυθμίσεις οφειλών. Η αναστολή τους θα ισχύσει μέχρι και την λήξη των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση.

Γιώργος Αβράμης

Αντιδήμαρχος

helen

Haroon

Τελευταία Νέα