Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019 13:41

Άνω Λιόσια – Τη Δευτέρα 30/9 η πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικό συμβουλιο δήμος φυλής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 30-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 9 συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας τα εξής θέματα:

 

  1. Πρόταση για τον ορισμό Πρακτικογράφου του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων.
  2. Συγκρότηση του Συμβουλίου Κοινότητας Άνω Λιοσίων σε Σώμα.
  3. Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις του Ν.4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινότητας (Αρ. Εγκυκλίου 88/19 Α.Π.59846/21-8-19).

 

Ο Πρόεδρος

ΛΙΟΣΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

helen

Haroon

Τελευταία Νέα