Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019 13:09

Φυλακές Κορυδαλλού - Σε Ασπρόπυργο ή Σχιστό οι νέες εγκαταστάσεις

Ένα πλέγμα κριτηρίων, τουλάχιστον σαράντα, όπως η ασφάλεια, οι μετακινήσεις κλπ, αλλά κυρίως ο ισχυρός αντίλογος των δικηγόρων, που για λόγους επικοινωνίας με τους εντολείς τους επιθυμούν οι φυλακές να μην βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή στα πέριξ της Αττικής, οδηγεί -όπως φαίνεται- στην επιλογή οι νέες φυλακές που θα αντικαταστήσουν τον Κορυδαλλό, να δημιουργούνται σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Οι πιθανότεροι χώροι τοποθετούνται σε παλιά στρατόπεδα στον Ασπρόπυργο ή στο Σχιστό,  καθώς κεντρικό ρόλο έπαιξαν η απόσταση από την Αθήνα, η ευκολία πρόσβασης, θέματα  ασφαλείας κλπ.

Περιοχές όπως ο Αυλώνας, η Μαλακάσα κι ορισμένες άλλες φαίνεται να απορρίπτονται λόγω μεγάλης απόστασης από την Αθήνα και των δυσχερειών που θα υπάρξουν στις μετακινήσεις του προσωπικού, των δικηγόρων, των συγγενών κ.λπ. Συγκεκριμένα αυτές θα είναι φυλακές υποδίκων, οι οποίοι καθημερινά θα πρέπει να μετακινούνται στα δικαστήρια όπου εξελίσσονται οι δίκες τους. Αυτό δημιουργεί δυο προβλήματα:

- Μετακίνησης των κρατουμένων και ασφάλειας αν η απόσταση είναι πολύ μεγάλη

- Επικοινωνίας με τους δικηγόρους τους, η οποία πρέπει βάσει της νομοθεσίας να είναι απρόσκοπτη, κάτι που θα διατάρασσε η μεγάλη απόσταση από την ενέδρα των δικαστηρίων Αθήνας και Πειραιά.

Παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία ομάδας 20 "κομάντος" από κεντρικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ αλλά κι οικονομικές υπηρεσίες που θα πραγματοποιούν εκτάκτους ελέγχους στις φυλακές της χώρας για ανεύρεση υπόπτων αντικειμένων, για εξέταση κρατουμένων, για αποτροπή αποδράσεων  ή για την αδρανοποίηση  κακοποιών  που δίνουν εντολές για εγκληματικές ενέργειες μέσα από τις φυλακές.

Οι έλεγχοι θα γίνονται και στις οικονομικές υπηρεσίες των φυλακών αλλά και σε λογαριασμούς που διατηρούν χρήματα οι κρατούμενοι.

 

Πηγή: Capital.gr

helen

Haroon

Τελευταία Νέα