Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016 19:49

Δημόσιο: Ποιο είναι το προφίλ των 12.000 προσληφθέντων από το 2013 – Η ηλικία, η εκπαίδευση και ο φορέας (πίνακες)

Σχεδόν 12.000 (11.956) υπάλληλοι προσλήφθηκαν στο Δημόσιο την τελευταία τριετία προκειμένου να καλύψουν μερικά μόνο από τα κενά που άφησαν οι 125.994 συνάδελφοί τους που αποχώρησαν από το 2009.  Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑτου υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τα οποία οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν το 2014 (5.349), ενώ τα πρωτεία κατέχει ο μήνας Σεπτέμβριος.

ΜΗΝΑΣ Προσλήψεις 2013 Προσλήψεις 2014 Προσλήψεις 2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28 583 416
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 74 705 303
ΜΑΡΤΙΟΣ 98 460 174
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 135 178 97
ΜΑΙΟΣ 134 151 88
ΙΟΥΝΙΟΣ 82 254 71
ΙΟΥΛΙΟΣ 114 503 224
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 127 491 160
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 348 839 732
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 473 600 1.013
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 307 294 724
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 250 291 435
ΣΥΝΟΛΟ 2.170 5.349 4.437

Αναφορικά με την κατηγορία εκπαίδευσης των προσληφθέντων το 41,4% κατέχει το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και το ένστολο προσωπικό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013 2014 2015
Αριθμός Προσλήψεων Ποσοστό επί του συνόλου Αριθμός Προσλήψεων Ποσοστό επί του συνόλου Αριθμός Προσλήψεων Ποσοστό επί του συνόλου
ΥΕ 182 8,4% 374 7,0% 515 11,6%
ΔΕ 489 22,5% 1.515 28,3% 695 15,7%
ΤΕ 89 4,1% 328 6,1% 235 5,3%
ΠΕ 738 34,0% 1.877 35,1% 1.156 26,1%
ΕΔ-ΑΝΕΥ-ΕΕΠ* 672 31,0% 1.255 23,5% 1.836 41,4%
Συνολικά 2.170 5.349 4.437

* Η κατηγορία αυτή αφορά το προσωπικό Ειδικών Θέσεων, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και την επιλογή «Άνευ κατηγορίας εκπαίδευσης», και περιλαμβάνει στην συντριπτική της πλειοψηφία ένστολο προσωπικό.

Αναφορικά με την ηλικία η μεγάλη πλειοψηφία των προσληφθέντων είναι κάτω των 25 ετών, ενώ αυξημένα ποσοστά έχουν οι 35 έως 45.

ΗΛΙΚΙΑ 2013 2014 2015
<= 25 468 771 1.237
>25 και <=30 177 770 391
>30 και <=35 438 1.176 665
>35 και <=40 363 962 659
>40 και <=45 242 731 508
>45 και <=50 139 421 302
>50 100 376 406
Χωρίς Πληροφορία 243 142 269
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.170 5.349 4.437

Σε σχέση με τον φορέα, τις περισσότερες προσλήψεις εμφανίζουν στην τριετία οι ΟΤΑ και ακολουθούν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπουργείο Εσωτερικών

Κατηγορία Φορέα Προσλήψεις 2013 % Επί του Συνόλου Προσλήψεις 2014 % Επί του Συνόλου Προσλήψεις 2015 % Επί του Συνόλου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 19 0,9% 19 0,4% 23 0,5%
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6 0,3% 22 0,4% 61 1,4%
ΑΡΓΙΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ     30 0,6%    
ΒΟΥΛΗ 14 0,6%   0,0% 8 0,2%
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   0,0% 1 0,0% 6 0,1%
ΟΤΑ 418 19,2% 1.170 21,9% 1.080 24,3%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8 0,4% 18 0,3% 13 0,3%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 185 8,5% 388 7,3% 320 7,2%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 618 28,5% 855 16,0% 898 20,2%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 21 1,0% 11 0,2% 16 0,4%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 138 6,4% 754 14,1% 649 14,6%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 0,1% 75 1,4% 160 3,6%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4 0,2% 5 0,1% 40 0,9%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 76 3,5% 197 3,7% 312 7,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 213 9,8% 884 16,5% 265 6,0%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   0,0% 4 0,1% 42 0,9%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 0,0% 22 0,4% 26 0,6%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 220 10,1% 286 5,3% 382 8,6%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 0,0% 26 0,5% 7 0,2%
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 226 10,4% 582 10,9% 129 2,9%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.170   5.349   4.437  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Πηγή: aftodioikisi.gr

helen

Haroon

Haroon

Τελευταία Νέα