Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 15:27

Γιώργος Καραϊσκάκης αντί του Δημήτρη Καμπόλη στο ΣΥΝ.ΠΑ

Το Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Καραϊσκάκη όρισε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ), μετά από πρόταση του Δημάρχου Χρήστου Παππού, το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής.Ο Γιώργος Καραϊσκάκης ορίστηκε στη θέση του Δημήτρη Καμπόλη, επειδή ο τελευταίος, μετά την ανεξαρτητοποίησή του, έπαψε να ανήκει στην παράταξη της πλειοψηφίας.

Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής στο ΣΥΝ.ΠΑ, θα συγκληθεί, αμέσως, το Διοικητικό του Συμβούλιο, προκειμένου να εκλέξει νέο Πρόεδρο, που θα αντικαταστήσει το Δημήτρη Καμπόλη.

Το ΔΣ του ΣΥΝ.ΠΑ αποτελείται από 10 μέλη, τα οποία ορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό των 6 Δήμων που τον συγκροτούν. Σύμφωνα με τους πληθυσμούς των Δήμων στην απογραφή του 2011, ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει 4 έδρες στο ΔΣ του ΣΥΝ.ΠΑ, ο Δήμος Φυλής 2 και οι Δήμοι Διονύσου, Ωρωπού, Ασπροπύργου και Μεταμόρφωσης από 1 έδρα.

Το δεύτερο από τα μέλη του ΔΣ που προέρχεται από το Δήμο Φυλής είναι ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

 

Fylh

Fylh

AllaZoume

Hellen

Τελευταία Νέα