Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 10:20

Δήμος Φυλής - Στο κτίριο της πρώην ΔΟΥ η καθημερινότητα, η Πολεοδομία και η Τεχνική Υπηρεσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των συνδημοτών μας έχουν μεταφερθεί στο κτίριο της οδού Αχαρνών (πρώην ΔΟΥ Άνω Λιοσίων) οι υπηρεσίες που αφορούν σε θέματα καθημερινότητας, δηλαδή Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού, συντήρησης οδοστρώματος (λακούβες) κλπ. Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πολεοδομίας και Τεχνικής Υπηρεσίας.

Δημοσιεύουμε παρακάτω τους τηλεφωνικούς αριθμούς των υπηρεσιών με τις οποίες μπορούν να επικοινωνούν οι συνδημότες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Μπορούν επίσης για τη διευκόλυνσή τους να αναφέρουν προβλήματα καθημερινότητας στον πενταψήφιο αριθμό 15691, με χρέωση αστικής μονάδας, τις καθημερινές από 08:00 μέχρι 20:00 και το Σαββατοκύριακο από 08:00-14:00.  

  • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης του Δημότη)

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132042700-701, FAX: 2102484781, Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 15691

  • Διεύθυνση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης- Περιβάλλοντος- Πρασίνου και αποκατάστασης βλαβών

Γραμματεία Αντιδημάρχου:                                           2131603472- 73

Γραμματεία Αναπλ. Δημάρχου:                                     2131603474

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:             2131603472- 73

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου:                   2131603486

Τμήμα Συντήρησης Οδοποιΐας και Πεζοδρομίων:       2131603472- 73

Τμήμα Συντήρησης Δημοσίων Κτιρίων:                        2131603472- 73

Τμήμα Ύδρευσης- Ηλεκτροφωτισμού-Αποχέτευσης 2131603475-2102470626

  • Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)

Τηλεφωνικό Κέντρο:                                                          2131603400

Γραμματεία Αναπλ. Δημάρχου:                                       2131603418

Διεύθυνση:                                                                           2131603457

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης:                               2131603449

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών:                                 2131603430

Τμήμα Περιβάλλοντος:                                                       2131603422

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών:                                           2131603444

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών:                           2131603435

  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τηλεφωνικό Κέντρο:                                                           2131603466 έως 471

Γραμματεία Αντιδημάρχου:                                             2131603476- 477- 479

Διεύθυνση:                                                                             2131603482

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης:                               2131603483- 484- 478

Τμήμα Προγραμματισμού και υποστήριξης- GIS- Κτηματολογίου: 2131603481

Τμήμα Υποδομών:                                                                2131603480

Τμήμα Μελετών- Η/Μ- Γεωπονίας:                                   2131603466 έως 471

Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων:      2131603466 έως 471

Τμήμα Μεγάλων Έργων και μελετών:                              2131603466 έως 471

Τμήμα Αποχέτευσης:                                                            2131603464

  • Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Φυλής

Πρόεδρος:                                                                              2131603421

Γραμματεία:                                                                           2131603420

helen

Haroon

Τελευταία Νέα