Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 15:38

Πρόσληψη 20 εργατών καθαριότητας στον δήμο Φυλής

Αποτέλεσμα εικόνας για συνοδοί απορριμματοφόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ο Δήμαρχος Φυλής ανακοινώνει ότι θα προσληφθούν 20 εργαζόμενοι ειδικότητας εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) για δίμηνη απασχόληση, αποκλειστικά και μόνο στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από τη Δευτέρα 5, έως και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 (ΩΡΕΣ 08:00-14:00), στο Γραφείο Δημάρχου (κα Παπαθανασίου Ελίνα) σχετική αίτηση συνοδευόμενη από:

- υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σωματικά ικανοί για τη συγκεκριμένη εργασία

-υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το προσωπικό του Δημοσίου ( να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού λόγω καταδίκης για πράξεις που δε συνάδουν με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα) καθώς και ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Φυλής το τελευταίο δωδεκάμηνο.

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σημειωτέον ότι οι θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στην ειδικότητα εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) και σε καμιά άλλη.

Πληροφορίες τηλ. 2102474067 (κα Παπαθανασίου Ελίνα)

helen

Haroon

Τελευταία Νέα