Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016 00:29

Τι συμβαίνει στη Φυλή; 10 ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Γράφτηκε από  Θωμάς Μπίζας

(μετά την ανακοίνωση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ).

Τι είναι αυτό το μεταλλικό κτήριο (της εταιρείας WATT ΑΕ, πρώην ΕΠΑΝΑ ΑΕ) που κατασκευάζεται και το άλλο που έχει ήδη κατασκευασθεί σε οικόπεδο 28 στρ., που ανήκει στο δήμο Φυλής και για το οποίο υπάρχει μακροχρόνια μίσθωση στην εταιρεία WATT;

Μήπως πρόκειται για νέα μονάδα μηχανολογικής και βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων; Δηλαδή και δεύτερο ΕΜΑΚ σε απόσταση 500 μέτρων από το υπάρχον και  σε οικόπεδο του δήμου της Φυλής που κατά τα άλλα κόπτεται πως δεν θέλει άλλα σκουπίδια στην περιοχή;

Πόσο μακροχρόνια είναι αυτή η μίσθωση και τι αφορά; Αφορά εγκατάσταση ΚΔΑΥ;

Εγκατάσταση αποθηκευτικού χώρου; Εγκατάσταση σταθμού μεταφόρτωσης; Εγκατάσταση Μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων;

Από ποιους και πότε έγινε αυτό το περίφημο μισθωτήριο του δήμου Φυλής με την  WATT ;

Υπάρχει πολεοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή της μονάδας;

Αν υπάρχει, από πότε υπάρχει και από ποιους φορείς έχει δοθεί;

Υπάρχουν συζητήσεις  του δήμου Φυλής με την WATT για την επεξεργασία των απορριμμάτων του δήμου στις εγκαταστάσεις αυτές και μήπως για αυτό δεν έγινε ποτέ το τοπικό σχέδιο διαχείρισης του δήμου Φυλής;

Γίνονται συζητήσεις για την παραχώρηση άλλου οικοπέδου του δήμου Φυλής προς την εν λόγω εταιρεία για την κατασκευή και νέων μονάδων;

Αυτές οι εκτάσεις του δήμου Φυλής βρίσκονται στην περιοχή της περίφημης Γ΄ Φάσης;

Αν γίνονται  αυτές οι συζητήσεις , δεν πρέπει να μας πουν από ποιους γίνονται και για τι 

μονάδες πρόκειται;

helen

Haroon

Τελευταία Άρθρα