Τρίτη, 21 Μάρτιος 2017 11:16

Λαϊκή Συσπείρωση – «Το κράτος έχει την ευθύνη να εξοπλίζει την αστυνομία»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - Η Λαϊκή συσπείρωση φυλής καταγγέλλει την πλειοψηφία της Διοίκησης του δήμου Φυλής γιατί στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/03/2017 αποφάσισε:

1) Να διαθέσει ο Δήμος Φυλής 350.000 € για την αγορά 8 τζίπ που θα παραχωρηθούν στην Ελληνική Αστυνομία. Η δωρεά αυτή έρχεται μετά την άλλη δωρεά και παραχώρηση του κτιρίου που σήμερα στεγάζεται η πολεοδομία ( η οποία θα πάει να νοικιάσει άλλο κτίριο για να στεγαστεί.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος Φυλής απαλλάσσει  το κράτος από βάρη ( αφού το κράτος έχει την ευθύνη να εξοπλίζει την αστυνομία) και τα φορτώνει στους Δημότες Φυλής.

2) Αποφάσισε ακόμη η Οικονομική επιτροπή να διαθέσει ο δήμος 75.400 € για να προσλάβει ειδικό σύμβουλο που θα καταγράψει τη δημοτική περιουσία.

Η καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας πιστεύουμε  είναι στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών και να την καταγράψουν και να την παρακολουθούν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής θεωρεί  απαράδεκτο μέχρι σήμερα οι διοικήσεις που πέρασαν να μην έχουν καταγράψει τη δημοτική περιουσία.

Εμείς στις 8/2/2016 καταθέσαμε έγγραφο και ζητάγαμε ενημέρωση για την υπόθεση της δημοτικής περιουσίας αλλά απάντηση δεν πήραμε ποτέ, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση

Δημήτριος Τσιουμπρής

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Hellen

Haroon