Τετάρτη, 17 Αύγουστος 2016 13:52

Δείτε ποιος Δήμος απαλλάσσει από δημοτικά τέλη τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και ανέργους

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία πάρθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής, το οποίο αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους.

Παράλληλα δεκτή ομόφωνα έγινε η εισήγηση για μη αναπροσαρμογή ισχυόντων τελών για το 2017 για την ακίνητη περιουσία, τη διαμονή παρεπιδημούντων, την χρήση δημοτικών κτημάτων και έργων, αλλά και για την χρήση των δημοτικών νεκροταφείων, ενώ αναφορικά με τα στάθμευσης, αποφασίστηκε η διατήρηση της ωριαίας κάρτας στάθμευσης στην πόλη της Κομοτηνής, στα 50 λεπτά.

Hellen

Haroon