Τρίτη, 21 Ιούνιος 2016 23:30

Αναβλήθηκε λόγω της μουσικής εκδήλωσης η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Φυλής

Με ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής Ζωή Αρβανιτάκη ανακοίνωσε πως η προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης 21/6 συνεδρίαση του Δ.Σ. Φυλής αναβλήθηκε καθώς "...εκ παραδρομής, δεν συνδυάστηκε το γεγονός ότι η ημερομηνία του Δ.Σ. συμπίπτει με την προγραμματισμένη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής".

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

"Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με τις οποίες :

«9. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επι­τρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρό­εδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

Μετά τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι αναβάλλουμε την τακτική για 21/6/2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι εκ παραδρομής, δεν συνδυάστηκε το γεγονός ότι η ημερομηνία του Δ.Σ. συμπίπτει με την προγραμματισμένη εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής.

Θα ακολουθήσει έκδοση νέας ημερήσιας διάταξης".

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Hellen

Haroon