Παρασκευή, 19 Μάιος 2017 21:07

Οκτώ προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας του Δήμου Φυλής

Ο Δήμος Φυλής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Δήμου Φυλής, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΔΕ Διοικητικών

1 ΥΕ Διαμεσολαβητών

1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας

1 ΠΕ Ψυχολόγων

1 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 29 Μαΐου 2017.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Υγείας, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική

Hellen

Haroon